OSS Logotype

Skyddad, inte gömd

En trygg individuellt anpassad skyddsinsats, sedan 2013.

Skräddarsydda lösningar

Behoven av stöd ser olika ut i varje enskilt fall och i samråd med uppdragsgivaren och den skyddssökande anpassar vi upplägget.

Lediga boenden

Vi är rikstäckande och erbjuder skyddade boenden och skyddade familjehem i hela Sverige.

Riskbedömningar

I alla våra ärenden jobbar vi med evidensbaserade riskbedömningar. 

För myndigheter

Behöver ni hjälp med skyddsplaceringar eller rådgivning i skyddsärenden?

Trygghet i en individuellt anpassad vardag

Vi erbjuder boende för personer med skyddsbehov. Våra säkerhetssamordnare har mångårig bakgrund inom säkerhetsbranschen och lång erfarenhet av arbete med defensiva skyddsåtgärder. Tillsammans med våra erfarna socionomer och terapeuter möter vi på ett effektivt sätt klientens behov.

En person som har modet och tar klivet ut till detta liv bör ges största möjliga förutsättningar att lyckas och gå vidare i livet.

Mamma och son

Våra boendeformer

De klienter vi hjälper finns utspridda i hela Sverige, så efter en kartläggning över klientens situation och anhöriga kommer vi med ett förslag på en plats och vilken typ av boende som vi tänker skulle passa som placeringsalternativ för den skyddade. Självfallet tillgodoser vi även akuta placeringar i väntan på en kartläggning och en mer långsiktig planering av placeringsort.

Vi erbjuder:

- Skyddade boenden
- Skyddade jour - och familjehem
- Skyddade persontransporter
- Säkerhetskonsultationer
Våra boendeformer
Ser du vem som är utsatt?

Ser du vem som är utsatt?

Det är omöjligt att se vem som är utsatt i samhället. Det kan vara vuxna, ungdomar, barn eller familjer som du möter i olika situationer. Vår målsättning är att skapa en trygg vardag för den som behöver det.

Det finns hjälp att få och samhället har ett stort ansvar i att hjälpa, stötta och skydda dig oavsett vem du är och var i landet du bor. Den utsatta personen ska kunna leva vidare med rätt stöd utav oss. Vi hjälper dig längst hela vägen.

Skyddad, inte gömd – För ett tryggare liv sedan 2013

Några av våra fantastiska samarbetspartners

Vi har ramavtal med flera av landets kommuner. Ett samarbete med Omsorg Skydd Säkerhet syftar till att leverera en helhetslösning som främjar både dig som socialtjänst och skyddsbehövande.

Om O.S.S

O.S.S har funnits sedan 2013 och har specialistkompetens inom området skyddsplaceringar i samband med våld i nära relation, hedersrelaterat hot och våld samt vittnes- och brottsofferskydd. Vår grund är att jobba med det mentala, fysiska och tekniska skyddet i nutidnärtid och framtid i samtliga placeringar och vi har de tillstånd som krävs utav IVO.

Vi arbetar med evidensbaserade riskbedömningar som PATRIARK , SARA V3 samt SAM och erbjuder stödsamtal utifrån bland annat MI, ATV, makt och kontrollhjulet, normaliseringsprocessen, traumatiska bandet m.m. Medföljande barn får vid behov tillgång till Trappan samtal. Vi arbetar alltid i ett team kring de skyddsbehövande.

En person som har modet och tar klivet ut till detta liv skall ges största möjliga förutsättningar att lyckas och gå vidare i livet. Människor kräver olika insatser vi har idag en mängd olika boendelösningar i Sveriges samtliga län.

Omsorg Skydd Säkerhet AB har ramavtal med kommuner som upphandlat skyddat boende både för barn, unga och vuxna.  

Om oss

Kvalitetsarbete

OSS arbetar utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.
(SOSFS 2011:9).

Uppföljning av insatsen sker i varje placering och blir mätbart genom SSIL kvalitetsindex.

Kvalitetsbetyg

Läs mer om vårt kvalitetsindex för att se våra omdömen från olika kommuner. Vårt snittbetyg är vi både stolta och glada över.

Kontakta oss

Behöver ni hjälp med skyddsplaceringar eller rådgivning i skyddsärenden?
Kontakta oss så återkommer vi så snart vi kan.

Telefon
070 – 309 94 03
070 – 769 67 08

Email
info@omsorgskyddsakerhet.se

Kontakta oss

Behöver ni hjälp med skyddsplaceringar eller rådgivning i skyddsärenden?
Kontakta oss så återkommer vi så snart vi kan.