Vårt stöd
till dig

En person som har modet och tar klivet ut till detta liv bör ges största möjliga förutsättningar att lyckas och gå vidare i livet.

Skyddat boende
Skyddat boende

Skyddat boende inne hos en av oss utbildad familj som finns utspridda i hela Sverige

Skyddat bredvidboende
Skyddat bredvidboende

Skyddat bredvidboende med självhushåll där stöd av utbildad familj finns att tillgå dygnet runt.

Skyddade persontransporter
Skyddade persontransporter

Säkerhetstransporter av skyddade/blivande skyddade personer.

Säkerhetskonsultationer
Säkerhetskonsultationer

Utförande av hot och riskanalyser enl. PATRIARK, SARA eller FREDA.

Vår kompetens

Vi som grundat OSS är utbildade Socialpedagoger med inriktning mot ungdomar och unga vuxna. Vi har varit yrkesverksamma på diverse HVB-hem samt på konsulentföretag inom öppenvård och skyddsplaceringar. Vi har även en mångårig bakgrund inom säkerhetsbranschen och jobbar ytterst professionellt med skyddsplaceringar.

OSS innehar IVO-tillstånd och har samarbete med olika  kommuner i Sverige.

Vi har även tillgång till:

Läkare

Socionom

Psykolog

Sjuksköterska

Barnmorska

Psykoterapeut

Några av våra fantastiska samarbetspartners

Kontakta oss

oss_logo_liggande_rgb.png

Omsorg Skydd Säkerhet AB

Box 90344

120 25 Stockholm

Ring: 070-309 94 03

Follow Us

Search